top of page
Keren Adler KOA Design

2021-2022

2017-2021

2018-2020

2017-2020

2015-2017

2014-2015

2012-2014

2011-2012

בחרתי ללמוד עיצוב תעשייתי תוך כדי שעסקתי בתחום עיצוב וניהול אירועים. התבקשתי לייצר מוצר לתצוגה של האירוע, ובשלבי פיתוח המוצר גיליתי את התחושת הסיפוק כאשר אני מצליחה להפוך אובייקט מתוך הדימיון, להעביר את הדימיון אל הדף, משם לייצור ולבסוף לראות משתמשים נהנים מהפרטים הקטנים שבמוצר.

הרגשת הסיפוק מהתהליך לא הרפתה ממני והחלטתי לבדוק באיזה תחום ניתן ליישם את הדברים כמקצוע. כך מצאתי את התואר של עיצוב תעשייתי. וככל שחקרתי יותר על התחום כך הבנתי שזה בדיוק התחום שאני יאהב לעסוק בו.

 

אני מאמינה שיש חלק ישיר בין האהבה של אדם לתחום בו עוסק לבין ההצלחה הכלכלית שלו מין העשייה, ולכן תמיד ידעתי שעל מנת שאוכל לעסוק במשהו שאני יצליח בו אני חייבת לאהוב אותו ולהנות מהתהליכים המלווים לו.

 

היום מה שמוביל אותי בכל עיצוב הוא השימוש הסופי. הרצון לגרום לתגובה מסויימת אצל המשתמש, להעביר למשתמשים חוויה מסויימת, היא שגורמת לי סיפוק מהעיסוק בתחום.

מנהלת תחום קורסים והכשרות

מרכז קריירה לצעירים ירושלים

סטודנטית לעיצוב תעשייתי  מכליל

 המכללה האקדמית הדסה ירושלים

פקידת קבלה | מלון פעמונים ירושלים

הפקה וניהול טיולים לארה"ב | פרילנס

הפקה עיצוב וניהול אירועים

Elegant Kosher Catering & Events

הפקה וניהול אירועים

Shaike's Kosher Catering

ע.קמב"ץ אוגדה 98 | שירות סדיר צה"ל

עוזרת סגן מנהל מרחב ירושלים

ש"ש | מגן דוד אדום בישראל

bottom of page